Titlu proiect: ,,Pro - Market"
Cod contract: POSDRU/161/2.1/G/140947
Beneficiar: Universitatea Spiru Haret București

Despre proiect

      Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea tranziției de la școală la viata activa prin cresterea relevantei educatiei universitare pentru piata muncii si eficientizarii stagiilor de practica pentru 400 de studenti de la facultatile de Management financiar contabil, Marketing si afaceri economice internationale, Finante si Banci, Sociologie. OG corespunde POS DRU AP 2, DMI 2.1 prin implementarea unui program de practica integrata constand in informare, consiliere de cariera si consiliere psihologica, creare de instrumente de consiliere si practica specifice, parteneriat univ-angajatori potentiali (30 de acorduri de parteneriat), schimburi de expereinta si vizite de studii, stagii de practica inovatoare la potentiali angajatori pe colective de studenti mixte transdisciplinare formate din economisti si sociologi, subventionarea si premierea studentilor participanti) la care se adauga urmatoarele documente-Strategia Europeana de Ocupare si Strategia Lisabona (in cadrul careia se prevede necesitatea unei cresteri generale cu 70% a ratei de ocupare) – cresterea ocuparii se va realiza prin adoptarea unor scheme de invatamant bazate pe munca si prin asigurarea formarii unor competente cheie pentru participarea studentilor corespunzator pe piata muncii.-Liniile Directoare Integrate pentru Crestere economica si Ocupare – prin oferirea de asistenta pentru cautarea unui loc de munca (Linia 17) si orientare profesionala a studentilor (Linia 18), identificarea nevoilor ocupationale si a competentelor cheie cerute pe piata muncii cu ajutorul partenerilor din mediul privat si asigurarea atractivitatii Solicitantului (Linia 23).
Proiectul este in concordanta si cu politicile si strategiile nationale, dupa cum urmeaza:-Programul National de Reforme 2007-2013 – prin consilierea si orientarea profesionala oferita studentilor si imbunatatirea stagiilor de practica va avea loc o stimulare a ocuparii, imbunatatire a calitatii resurselor umane si o imbunatatire a adaptabilitatii intreprinderilor si lucratorilor.-Planul National de Dezvoltare 2007-2013.–Obiectivul general al proiectului va fi atins prin abordarea integrata a stagiilor de practica (teorie, practica aplicata la sediul partenerilor de practica, aplicabilitate directa si imediata a aptitudinilor prin asumarea de responsabilitati in relatia cu clientii partenerilor de practica),consilierea de cariera individualizata si amplificata la un total 2 ore pt fiecare student. Obiectivul general va asigura imbunatatirea insertiei studentilor pe piata muncii in domeniul economic si datorita unei noi abordari a colaborarii cu angajatori potentiali, cu care se va realiza un dialog instituionalizat pe baze contractuale. Continutul consilierii va fi specific profilului psiholgic al fiecarui student respectiv optiunilor de cariera identificate individual de catre acestia sau cu ajutorul consilierului de cariera.- Un program de practica in care 30% din activitati le constituie practica de “teren” – Este inovativ un program de practica pentru studenti care pana acum in majoritatea centrelor universitare din tara faceau practica doar prin simulari sau biblioteca. Obiectivul General va fi atins prin implementarea obiectivelor specifice prin care va fi transpus in fapte un program de practica integrata conceput sa ofere studentilor oportunitatea de a participa efectiv la activitatile curente ale partenerilor de practica iar prin aceasta oportunitatea de a isi forma o idee prin experienta si implicare directa asupra muncii propriu-zise. Astfel se va oferi posibilitatea de dezvoltare a aptitudinilor de munca practice, a abilitatilor tehnice solicitate pt economisti si sociologi in mod special in sectorul management si implementare a asistentei nerambursabile pentru dezvoltare pe obiectivul Coeziune al UE respectiv marketing, analize si studii de piata.