Grupul țintă

Grupul țintă este format din 400 studenți (nivel licența și masterat) de la specializările Marketing, Management , Contabilitate și informatică de gestiune, Finanțe și Bănci. Studenții selectați în grupul ținta vor fi studenți din anii de studiu care au prevăzut în planul de învățământ disciplina obligatorie Practică de specialitate. În cazul specializărilor Marketing, Management , Contabilitate și informatică de gestiune, Finanțe și Bănci materia Practică de specialitate este prevăzută în anul 2 de studii.