Activitățile proiectului

A1. Managementul implementării proiectului;
A 2. Efectuare Achiziții în conformitate cu legislația în vigoare;
A 3. Informare și publicitate
A4. Parteneriate de practică cu 30 insitutii potențial angajatoare ale studenților
A5. “PRO-MARKET”- Campanie de informare/motivare/conștientizare a studenților
A6. Elaborare/pregătirea materiale-suport inovatoare pentru consilierea de carieră și implementarea stagiilor de practică;
A7.-Constituirea/organizarea pe stagii de practică și grupe de consiliere a grupului ținta STUDENȚI
A 8. Componenta de consiliere/și orientare în carieră a Programului de practică PRO-MARKET
A9.-Implementarea stagiilor de practică PRO-MARKET
A10. Vizite de studii și schimb de experiență pentru dezvoltarea carierei
A11-Evaluarea stagiilor de practică;
A12-Diseminarea rezultatelor