Rezultatele proiectului

Implementarea corespunzătoare a subactivităților aferente fiecărei activități va conduce la generarea următoarelor rezultate:
-R1 – Proiect implementat corespunzător
-R1.1 – echipa de implementare funcțională (fișe de post semnate cu atribuțiile fiecărui membru al echipei)
-R1.2 birou funcțional pentru echipa de management, spații funcționale pentru consiliere și desfășurarea practicii de birou la fiecare partener.
-R1.3 – echipe de lucru funcționale între solicitant și cei 30 parteneri de practică
-R1.4 – raportări tehnice și financiare trimestriale (6 RTF-uri),
-R1.5 – Activități Coordonate/Monitorizate/Evaluate ; 4 Planuri de activitate săptămânală (cu sarcini precise pentru fiecare expert, cu precizarea de termene limită, livrabile, indicatori calitativi și cantitativi) realizate și implementate corespunzător;
-R1.6 Rapoarte de audit trimistrial efectuate de un auditor autorizat
-R2 – Achiziții corect efectuate/Semnarea contractelor cu furnizorii de bunuri și servicii în conformitate cu legislația în vigoare, proceduri de achiziții corect efectuate (programarea achiziției, elaborarea documentației de atribuire, invitația de participare, primirea și evaluarea ofertelor)
-R2.1 – contracte semnate cu furnizorii de servicii publicitare ( contracte semnate pentru achiziționarea: 1 banner editat și 1 banner electronic pe website-ul oficial al Solicitantului, 1 spot radio, 3 comunicate de presă, 1 articol presă, Materiale de informare publicitate proiect însumând un total 500 de unități pe fiecare an de implementare (calendare, Rollup, baner, Flayer, broșuri, etc) și de consumabile (papetărie, toner, etc);
-R2.2- contracte semnate cu furnizorii transport,consumabile, IT, echipamente : 10 DeskTop, 6 laptopuri, 1 videocameră, 2 aparate foto, 1 multifuncțională.
-R3 – Proiect vizibil în conformitate cu normele Manualului de identitate vizuală POSDRU
-R3.1 – lansarea publică a proiectului în cadrul conferinței (minim 100 participanți)
-R3.2 – proiect vizibil în mijloacele mass-media, comunitate locală corect informată prin materiale publicitare
-R4.-Acorduri de practică semnate 30 insitutii potențial angajatoare ale studenților -R4.1- Sunt selectate 30 de instituții din mediul privat, public, asociativ relevante pentru specializarea și obiectivele de carieră ale studenților
-R4.2- 30 Parteneriate de practică cu clauze clare referitoare la tipologia activităților semnate
-R5. – Campanie de informare/motivare/conștientizare a studenților desfășurată corespunzător -1000 de studenți din grupul țintă potențial informați/conștientizați
-R5.1 –Sunt distribuite 500 bucăți materiale de informare pe an de implementare (calendare, Rollup, banner, Flayer, broșuri, etc), sunt organizate 4 seminarii de informare/conștientizare/motivare.
-R5.2- Sunt organizate 5 întâlniri Open Space de prezentare a ofertelor de practică de către reprezentanții celor 30 de parteneri de practică;
-R5.3- 500 Studenți din grupul țintă potențial informați în legătură cu importanța practicii de către reprezentanți ai firemelor de recrutare multinaționale, 3 evenimente organizate.
R6. Materiale-suport inovatoare pentru stagiile de practică realizate
-R6.1-Caiete de practică cu teme specifice pentru 4 specializări;
-R6.2-Instrumente de practică specifice realizate pentru 4 specializări:
-R.6.3-Portofolii de practică specifice elaborate (50 misiuni de lucru, 20 hărți mentale:
-R6.4- Sistem de monitorizare și evaluare a progresului zilnic la practică pentru 4 specializări (4 tipuri de raport, 2 x4 seturi de chestionare cu întrebări specifice):
-R6.5-Ghiduri de practică și de carieră elaborate pentru 4 specializări (licența + master)
-R6.6-Studii de monitorizare a inserției pe piața muncii pentru 4 specializări cu date de ultimă oră specifice din București, România și UE. .
-R6.7-Baza de date cu potențiali angajatori oferte de angajare și internships pentru 4 specializări, up-datata lunar.
-R7 – Grup țintă STUDENȚI constituit și organizat corespunzător
-R7.1 – 400 de studenți identificați nominal și recrutați, (anual 200 de studenți de la 4 specializări nivel licență și masterat) ca membri ai grupului țintă STUDENȚI;
-R7.2 – Bază de date a grupului ținta STUDENȚI operațională/grupe de consiliere constitutite/calendar de consiliere individuală stabilit/grupe de practică operaționale;
-R 8.- Consiliere psihologică și de carieră individuală și de grup efectuată pentru 400 de studenți
– R8.1- Studenții beneficiază de un total de 800 ore consiliere individuală.
– R.8.2-Consiliere psihologică de carieră de grup efectuată:
-R8.3- Testul psihologic licențiat JVIS (Jackson Vocational Interest Survey); aplicat la 400 studenți;
-R8.4-Componenta de consiliere on line PRO-MARKET operațională;
-R9.-Stagii de practică PRO-MARKET- implementate corespunzător pentru 400 de studenți (90 ore din care 70 ore birou + 20 ore teren)
– R9.1-400 de studenți repartizați pe grupe mixte de practică
– R9.2-Stagiu de practică efectuat – 400 caiete de practică completate, 400 fișe de monitorizare, 400 portogolii de practică, 400 chestionare, 400 fișe de observație. –R10. Vizite de studii și schimb de experiență pentru dezvoltarea carierei desfășurate corespunzător pentru 400 de studenți.
– R 10.1- 400 studenți fac vizite de studiu la 40 de instituții din mediul public și privat potențial angajatoare
– R 10.2 -“Cercuri de educație pentru carieră” organizate în 10 sesiuni, pentru 4 specializări, totalizând 20 ore.
-R11-400 Stagii de practică evaluate;
– R11.1- 400 proiecte de practică predate, 400 de caiete, 400 fișe de observație, 400 fișe de monitorizare,400 portofolii de practică;
-R11.2- Materialele predate sunt evaluate de 4 comisii de specialitate (tutore + instructor+ coordonator)
-R11.3 -Studenti cu minim 85% prezența și notă peste 8 primesc subvenție de 300 ron;
-R11.4- Concurs cu premii „Investește în cariera ta” organizat corespunzător (logistic și științific) 400 de participanți; 10 premii de 1000 ron acordate –
-R12 – Rezultatele proiectului diseminate corespunzător.
-R12.1 – proiect vizibil (în toată complexitatea desfășurării activităților zilnice) în mediul virtual prin intermediul website-ului;
-R12.2 – website funcțional pe perioada implementării proiectului și minim 2 ani după încetarea finanțării;
-R.-12.3 – schimb de bune practici între parteneri realizat eficient prin 4 reuniuni cu minim 100 participanți;
-R12.4- 4 Focus grupuri studenți – tutori angajați ai organizațiilor gazdă de practică , organizate cu minim 30 participanți fiecare.